Үндэсний ЖДҮ

₮830.8 тэрбумаар 25.4 мянган ажлын байрыг хамгаалж, 2679 өрхийг орон сууцтай болгожээ

Эдийн засаг

Хоршооны хууль хэрэгжсэнээр төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод нягт хамтарна

З.МЭНДСАЙХАН: Малчин, тариаланчдад, ноолуурын зээлийн 500 тэрбумыг энэ хавар бүрэн олгоно

Хөдөө аж ахуй

Сангийн сайд Б.Жавхлан: 3%-ийн хүүтэй зээлийг ЖДҮХС-аар биш банкуудаар олгоно

Ковид-19

Сангийн сайд Б.Жавхлан: ЖДҮ-ийн санхүүжилтад төсөв, улс төрөөс хараат бус схем шаардлагатай

ЖДҮ