Нэг малын эмчид 46800 толгой мал ногдож байгаа нь олон улсын дунджаас 5 дахин өндөр үзүүлэлт аж

2021-09-16 440 0

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар нь улсын хэмжээнд мал эмнэлгийн үйлчилгээний 982 нэгжтэй бөгөөд тэдгээо 807 малын их эмч, 585 малын бага эмч, 115 мал зүйч ажиллаж байна. Нэг мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжид 71900 толгой мал, нэг малын эмчид 46800 толгой мал ногдож байгаа нь олон улсын дунджаас 5 дахин өндөр үзүүлэлт юм.

 

Холбоотой мэдээ