ЗӨВ ХАНДЛАГА, ТӨЛӨВШИЛ, ЁС СУРТАХУУНТАЙ ИРГЭНИЙГ БЭЛТГЭХЭД БОЛОВСРОЛЫН ХУУЛЬ МАШ ТОМ ҮҮРЭГТЭЙ

2023-08-30 284 0

Энэ цаг үе бол хүн бүрээс цэгцтэй мэдлэгийг шаардахаас гадна САЙН ЗАН ЧАНАР-ыг нэхэж буй. Тиймээс 2023 оны долоодугаар сарын 7-ны өдөр батлагдаж, мөрдөгдсөн цагаасаа боловсролын байгууллагад сурч хүмүүжигсдийн төлөвшил, сайн зан чанар, зөв хандлага, ёс жудагтай иргэнийг бэлтгэх чиглэлд энэ хуулийн гүйцэтгэх үүрэг маш чухал байх болно.

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

Боловсролын зорилго нь: Монгол Улсын боловсролын зорилго нь хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, насан туршдаа суралцаж, ажиллах, ёс суртахуунтай, сайн зан чанартай иргэнийг төлөвшүүлэхэд оршино.

Холбоотой мэдээ