Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбар Зайнаас зөвлөн туслах төвийн үйл ажиллагааг эхлүүллээ

2021-06-29 578 1

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбар Зайнаас зөвлөн туслах төвийн үйл ажиллагааг эхлүүллээ. Тус төвийн онцлог нь хэл, яриа, сонсголын бэрхшээлтэй иргэд видео дуудлага хийж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын зөвлөгөө, мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ авах боломжтой.

Холбоотой мэдээ