Н.Уртнасан: Төслөөс хөрөнгөөр хэрэгжих ажлууд нь тухайн бүсийн иргэдийн өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөх ёстой

2021-07-01 425 1

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан  БОАЖ, ХХАХҮ-ын яамд НҮБХХ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь” төслийн нэгжтэй цахим уулзалт хийж 2021 оны хагас жилд Завхан, Архангай, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн 13 сумдад хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, дэмжлэгийг тухайн орон нутагт тулгамдаад байгаа асуудлыг арилгахад чиглэсэн бодит дэмжлэгт төсвөө зарцуулах нь зүйтэй гэдэг чиглэлийг өглөө.

Тухайлбал,

  1. Төслийн дэмжлэгээр Баянхонгор, Говь-Алтай аймгийн 5 сумдад нийт 75 га заган ойг хамгаалах зорилгоор 150 сая төгрөгийн төсөвтэй хашаа барих ажлын үр дүнг үндэсний хэмжээний  газрын доройтлыг бууруулах, цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээнд нэгтгэж цаашид төсвийг нэмэгдүүлж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж байх.
  2. Завхан аймгийн Идрийн голын эх түүний орчмын ойн экосистемийг нөхөн сэргээхэд 50-100 сая төгрөгийн санхүүжилтийн дэмжлэгийг  төслийн Удирдах зөвлөлийн хагас жилийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх.
  3. Төсөл хэрэгжиж буй 13 сумдын байгаль хамгаалагч нарын ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж дүрэмт хувцас, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах.
  4. Байгаль орчны чиглэлийн 17 хөтөлбөрийн зарим шаардлагатай хөтөлбөрт тухайлбал, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх ажлыг 2021 оны 10 сар гэхэд хийж дуусгасан байх.

Төслөөс цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь тухайн бүсийн иргэдийн өдөр тутмын ахуй, амьдралд бодитоор нөлөөлөх зүйл бүтээх нь төслийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэдгийг онцолсон юм.

Холбоотой мэдээ