ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2021-11-02 472 1

Агентлагийн даргын А/148 тушаалын дагуу Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн 9 дүүрэг, харьяа байгууллагуудын албан хаагч нарт “Хувь хүний хөгжил-Харилцаа хандлага” сэдэвт сургалтыг 10 дугаар сарын 28-29 хооронд зохион байгууллаа. Төрийн үйлчилгээг иргэнд чирэгдэлгүй, шударга, шуурхай хүргэхэд тухайн үйлчилгээг үзүүлэх нь Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, чадвар, мэргэшсэн байдлаас ихээхэн хамаарахаас гадна хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг үзүүлэх албан хаагчид хувь хүний хөгжил, харилцаа, хандлага,төрийн албанд манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх нь сургалтын зорилго байв. Тус сургалтад нийт 75 албан хаагч нар хамрагдав.

Холбоотой мэдээ