ХҮНД СУРТАЛ ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШУУД ИРҮҮЛНЭ ҮҮ!

2022-08-24 296 2

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас олгодог зөвшөөрлүүд ямар ч хүнд сурталгүй шууд гарч байгаа. Харин дунд, доод шатанд авлига өгч ажил бүтээдэг байдлаа зогсоох хэрэгтэй байна. Тиймээс хүнд суртал үзүүлж байгаа албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг шууд Сайдад мэдэгдэнэ үү!

Холбоотой мэдээ