ОНЦЛОХ АЖИЛ: Иргэний нисэхийн тухай хууль батлагдлаа

2023-12-28 47 0

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2023.07.21-нд УИХ-аар соёрхон батлууллаа.

Холбоотой мэдээ