Орон нутаг

Хүний хөгжил доройтож, дэд бүтэц цэцэглэж байна

Өмнөговь

Хамгаалал үгүйлсэн хөгжлийн эзэд

Нийгэм

Хоригдлууд ингэж “эрхэлдэг” болжээ

***