34 хүүхдэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж байна

2021-03-01 594 0
Дархан-Уул аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо өнөөдөр хуралдаж энэ оны төлөвлөгөөгөө баталлаа.
Өнөөдрийн хурлаар мөн хохирогч болсон нэг хүүхдийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэн, оны эхний байдлаар хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан 14, хохирогч 12, гэрч найм, нийт 34 хүүхдийг Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны хяналтад авч, сургалт хүмүүжил, хууль эрх зүй, өмгөөлөл, хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ