“New story” хөгжлийн хөтөлбөр Говь-Алтай аймгаар буухиалж байна

2022-04-28 494 2

“New story” хөгжлийн хөтөлбөрийн арга хэмжээг Говь-Алтай аймагт зохион байгууллаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг, сумдад байгуулагдсан Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлүүдийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулсан. Мөн ахлах ангийн сурагчдаын мэргэжил сонголтод дэмжлэг үзүүлэх лекц болон аймаг, сумдын залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зөвлөлдөх уулзалт, монголчуудын эрхэмлэн дээдлэх, үнэт зүйлийн лекц, судалгаа, аймгийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан музейн нээлттэй үзвэрийг тус тус зохион байгууллаа.

Аймгийн хэмжээнд 700 гаруй ахлах ангийн сурагчид, 200 орчим зөвлөлийн гишүүн залуучууд оролцсон юм.

Холбоотой мэдээ